kütlə

kütlə
is. <ər.> Mexanikanın əsas kəmiyyətlərindən biri – bir cisimdə olan maddənin miqdarını ölçən əsas kəmiyyət; cismin, ona təsir edən qüvvəyə nisbətlə inersiyalılığın ölçüsü.
2. tex. Formasız, xəmirvari qatı və ya yarımqatı maddə. Yapışqan kütləsi. Yaşılımtıl qatı kütlə. Ağac kütləsi (kağız hazırlamaq üçün yarımfabrikat). – Nəmli qatışığa . . şam yağı əlavə edib, kütlə hazırlayırlar. R. Əliyev.
3. Böyük parça, kom, yığın, qalaq. <Muzdur> . . kağız . . yüzlük dəstəsini kütləsilə əlinə aldı. S. Qənizadə. Faydalı qazıntıların bəziləri böyük kütlələr şəklində, bəziləri ayrı-ayrı damarlar, səpələnti və sairə şəkildə tapılır. M. Qaşqay.
4. Əhalinin, xalqın böyük bir topluluğu; əhalinin, zəhmətkeşlərin geniş dairələri; camaat. Kütlənin tələbi (iradəsi). – <Almaz:> Kütləyə əsaslanmayan hər bir təşəbbüs ölümə məhkumdur. C. C.. Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti; Alovlu sənəti! M. Müş.. Kütlədə qəbiristan sükutu davam edirdi. H. N.. // Ümumiyyətlə, camaat, xalq, əhali, böyük izdiham. Kütləyə müraciət etmək. – Musa kişi maraqla kütlənin içərisinə girmək istəyən Firidunu qarşıladı. M. İ.. // Müəyyən xüsusiyyətlərinə görə birləşən adamlar qrupu; zümrə. Tələbə kütləsi. Ziyalı kütləsi. – Geniş oxucu kütləsi böyük satiriki «Molla Nəsrəddin» adı ilə tanımağa başladı. M. İ.. Böyük bir yarımdairə halında toplaşmış iştirakçı və tamaşaçılar kütləsinin mərkəzində bir masa qoyulmuşdu. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kütlənmə — «Kütlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləşmə — «Kütləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləvi — ə. kütləyə mənsub olan, geniş xalq kütləsinə aid olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kütləvi — sif. <ər.> 1. Geniş xalq kütləsinin, yaxud çoxlu adamın iştirakı ilə olan. Kütləvi fəhlə hərəkatı. Sülh tərəfdarlarının kütləvi hərəkatı. // Kütlənin iştirakı ilə olan, çox adam tərəfindən görülən. Kütləvi səhnə. Kütləvi gəzinti. – İndi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləşmək — f. 1. Küt olmaq, kəsməz hala gəlmək, kəsəri azalmaq; korşalmaq. Balta kütləşib. Bıçaq kütləşib – Baxma rəfiqə, qohum, qardaşa; Kütləsib, ülgüclərini çək daşa! Ə. N.. Neçə vaxtdı ki, Gövhər qiyməkeşi işlətmirdi . . qiyməkeş yaman kütləşmişdi. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütlə — (Bərdə) quduzluq əleyhinə dərman. – Ə:də, bazara gedən olsa, bir əz kütlə aldı, quduz dalıyan mallara verəx’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kütləşmək — (Şamaxı) ciftləşmək (itə aiddir). – İtlər kütləşib …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kütləli — sif. Kütləsi olan; tutumlu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütlənmək — bax kütləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləndirilmə — «Kütləndirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”